A Casa do Cimo

situa-se em plena

Cova da Beira.

 

Entre a Serra da Gardunha

e a Serra da Estrela.

EXTERIOR DA CASA